Bảng giá và Sơ đồ phân lô Golden Center City 2

vi-tri-goldencentercity

Hiện nay, chúng tôi đang nhận đặt chỗ ưu tiên những vị trí đẹp cho quý khách hàng, nhà đầu tư, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KIM OANH

PHÒNG KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ SẢN PHẨM

VĂN CÔNG KHANH

Phone: 0938.678.118

Email: congkhanh.van@gmail.com

Zalo: 0975073566

Facebook: https://www.facebook.com/nhadatbecamexbinhduong/

Hiện nay dự án đã bán hết 95% sản phẩm chỉ còn một số nền cập nhật ngày 19.12.2016 như sau:

 

Blook Số Lô Vị Trí Đường Ngang Dài Diện Tích Hướng Tổng Giá Bán
A1 28 Giữa D1 5.00  17.00  85.00 đông  420,750,000
A2 8 Giữa N2 5.00  17.00  85.00 nam  399,500,000
A2 35 Giữa N1 5.00  17.00  85.00 bắc  391,000,000
A2 36 Kế góc N1 5.00  17.00  85.00 bắc  395,250,000
A3 37 Giữa N2 5.00  17.00  85.00 bắc  399,500,000
A3 38 Giữa N2 5.00  17.00  85.00 bắc  399,500,000
A5 4 Giữa Bến Tranh 5.00  22.00  110.00 bắc  935,000,000
A5 5 Giữa Bến Tranh 5.00  22.00  110.00 bắc  935,000,000
A5 9 Giữa Bến Tranh 14.30     22.00 192.09 bắc  1,536,720,000
A7 18 Giữa N4 5.00  20.00  100.00 nam  430,000,000
A7 19 Giữa N4 5.00  20.00  100.00 nam  430,000,000
A7 20 Giữa N4 6.20     20.00 111.69 nam  469,098,000
A8 57 Giữa D4 5.00  17.00  85.00 đông  391,000,000
A8 58 Giữa D4 5.00  17.00  85.00 đông  391,000,000
A9 1 Góc N4-D4 9.00     17.00 140.50 tây – nam  772,750,000
A9 44 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A9 47 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A9 51 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A9 52 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A9 56 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A10 18 Giữa D7 5.00     22.00 100.00 đông   520,000,000
A10 26 Giữa D7 5.00     22.00 100.00 đông   520,000,000
A12 22 Giữa N4 5.00  18.00  90.00 bắc  387,000,000
A12 23 Giữa N4 6.50     18.00 129.91 bắc  545,622,000
A13 1 Góc N7-D2 9.00     17.00 140.50 tây – nam  716,550,000
A13 2 Kế góc D2 5.00  17.00  85.00 tây  361,250,000
A13 4 Giữa D2 5.00  17.00  85.00 tây  357,000,000
A14 27 Giữa N6 5.00  18.00  90.00 nam  396,000,000
A14 29 Giữa N6 5.00  18.00  90.00 nam  405,000,000
A15 38 Giữa D5 5.00  17.00  85.00 đông  382,500,000
A15 50 Giữa D5 5.00  17.00  85.00 đông  382,500,000
A15 51 Kế góc D5 5.00  17.00  85.00 đông  386,750,000
A16 38 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A16 51 Kế góc D6 5.00  20.00  100.00 đông  565,000,000
A17 24 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A17 28 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A18 7 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A18 8 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A18 17 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A18 20 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 tây  560,000,000
A18 39 Giữa D7 5.00     20.00 100.00 đông  520,000,000
A18 40 Giữa D7 5.00     20.00 100.00 đông  520,000,000
A19 45 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A19 46 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A19 52 Giữa D6 5.00  20.00  100.00 đông  560,000,000
A22 1 Góc N8 9.00     22.00 169.48 nam  694,868,000
A22 2 Giữa N8 5.00  22.00  110.00 nam  473,000,000
A23 1 Góc N8 9.50     17.00 144.03 bắc  590,523,000
A23 2 Kế góc N8 5.00  17.00  85.00 bắc  374,000,000
A23 3 Giữa N8 5.00  17.00  85.00 bắc  374,000,000
A23 5 Giữa N8 5.00  17.00  85.00 bắc  374,000,000
A23 6 Giữa N8 5.00  17.00  85.00 bắc  374,000,000
A23 7 Giữa N8 5.00  17.00  85.00 bắc  374,000,000
A23 32 Giữa N9 5.00  20.00  100.00 nam  750,000,000
A23 38 Giữa N9 5.00  20.00  100.00 nam  730,000,000
A23 39 Giữa N9 5.00  20.00  100.00 nam  730,000,000
A24 61 Góc N9 – D3 8.00    20.00 147.50 tây – nam  1,364,375,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *